Pump it up!

Wie op zanderige, goed doorlatende grond tuiniert, weet het wel: geen centje pijn in natte winters maar tal van planten meteen halfstok in droge zomers. De boel de boel laten kan bij dat laatste resulteren in flora die finaal het loodje legt. Om zulks te vermijden, dient er stevig begoten, gesproeid of beregend te worden.

In een dergelijke droge en zongerichte tuin die ik enkele jaren geleden heb aangelegd en nog steeds onderhoud, mengde ik alvorens aan te planten een niet geringe hoeveelheid compost verrijkt met vochthoudende bentoniet door de aarde. Dit ving het probleem te groten dele op. Doch bij langdurige droogte blijkt deze ingreep desalniettemin inadequaat zodat er alsnog flink moet worden gesproeid. De vele watergiften gebeurden daarenboven steeds met leidingwater wegens het ontbreken van een andere bron zoals een regenwaterput of een boorput. Het sproeien vertaalde zich in een jaarlijkse waterrekening van ver boven de duizend euro. Bemerk de verleden tijd van de laatste twee zinnen. Want er werd ingegrepen.

Het plaatsen van een afdoende grote regenwaterput – voor deze tuin 15.000 liter of meer – met de nodige aansluitingen en pomp is een bijzonder ingrijpende klus en bovendien een erg dure grap – tussen de 3.000 en 5.000 euro, al naargelang de omstandigheden en benodigde werkwijze.
En dus contacteerde ik Jan (een brouwer in hoofdberoep) en Louis (gepensioneerd), twee nietsontziende, nimmer aflatende en immer goedgemutste avonduurlijke waterspeurders. Hun missie: in deze dorstige tuin naar grondwater boren.
Hoe een en ander vorige week donderdagavond in zijn werk ging, leg ik u hieronder foto-, video- en schetsgewijs uit. Volgt u even mee?

Als locatie werd voor de oprit gekozen, temeer daar deze slechts met dolomiet bekleed is en er zodoende snel kon worden geboord. Voor zij die thans denken dat er vooraf naar wateraders wordt gependeld of eerst een soortement van aquadans in strooien rokjes wordt opgevoerd: ja, sinterklaas bestaat , net zoals de paasklokken.
Meteen harde actie, met andere woorden.

En die begint met het hanteren van een grondboor op een willekeurig gekozen plaats:

In het alzo bekomen gat wordt er een pvc-buis gepropt. Daarop komt straks de waterbak die u hier nog ondersteboven ziet liggen. Bemerk tevens de boor die zo meteen tien meter de grond zal induiken:

De binnenband die over de pvc-buis werd geschoven, doet dienst als dichtingsring. Lucht aanzuigen moet koste wat het kost worden vermeden:

Dit is de boorpomp. Zij zal tijdens het boren onder hoge druk water in de schacht spuiten om de harde lagen in slib te transformeren. Op die manier wordt het boorwerk – iets wat geheel handmatig (!) gebeurt – vergemakkelijkt. Nadat de gewenste diepte werd bereikt, wordt de pomp in zuigmodus geschakeld om het gevonden grondwater op te trekken:

Het water dat onder hoge druk door de boorschacht wordt gestuurd, wordt uit een vat van 1.000 liter gezogen. Dit vat werd de dag voordien opgesteld en gevuld:

Er wordt handmatig water uit het vat in de aanzuigbuis gepompt. Daarna wordt de machinerie met een hels kabaal gestart:

De boor wordt klaargezet. De darm die water onder hoge druk de grond instuurt, is er aan bevestigd. Beiden zullen nu naar grondwaterniveau worden gedirigeerd:

I’m going deeper underground:

Het eerste stuk zit in de grond. In sneltempo wordt een tweede stuk aangehaakt, want de pomp blijft water sturen. Er is slechts 1.000 liter water in de citerne en het peil zakt zienderogen:

Een overzichtsschets vat het hele proces samen:

Driewerf helaas; de missie wordt voortijdig afgebroken. De boorbak kan niet op de band en zodoende niet vacuüm worden geplaatst. De schuldige is het onverhoopt overmaatse wortelgestel van de belendende laurierhaag:

Er zit niets anders op dan alles te herhalen op enkele meters afstand van de haag. De citerne is intussen halfleeg. Er wordt een tuinslang ingelegd om bij te vullen, maar die fungeert zoals het mugje dat een plasje in de zee doet. Spannend! Zal er genoeg water zijn om een tweede boring te voltooien?

Dit keer staat de bak wél op de dichtingsband. Er wordt succesvol geboord tot op een diepte van tien meter. De boorstangen met de daaraan bevestigde slang worden naar boven gehaald:

In de schacht wordt een socarexdarm tot helemaal beneden geschoven. Op de kop ervan is een grondfilter gemonteerd. De schacht wordt vervolgens terug opgevuld met het bovengehaalde slib:

Het bovengrondse stuk darm wordt naderhand een halve meter ingegraven en alzo aan het zicht onttrokken. Een klein stukje blijft bovengronds bezijden de oprit om daar op een hydrofoorpomp te worden aangesloten:

En om zeker te zijn dat het grondwater wel degelijk werd bereikt, wordt een testpomp gemonteerd:

En ziedaar: water! Aanvankelijk nog wat troebel zoals u op de foto kunt merken, maar na tien minuten al zo helder als, eh, pompwater:

Tot slot wordt de definitieve hydrofoorpomp gemonteerd, inclusief twee aansluitingen voor een tuinslang:

Laat die hete zomer nu maar komen!

 

[ Wetenswaardigheden ]

 • Het boren neemt een goed uur in beslag. In dit geval dus twee uur, aangezien er een tweede poging diende te worden ondernomen;
 • U dient zelf voor 1.000 liter water te zorgen. Daartoe is een uit kunststof vervaardigd IBC-vat, zoals hier werd gebruikt, uitermate praktisch. Dergelijke vaten worden vaak gratis of tegen een zacht prijsje aangeboden op zoekertjessites;
 • De plek waar zal worden geboord, dient toegankelijk te zijn voor de benodigde machinerie. Bij het boren komen aanzienlijke hoeveelheden slib en water vrij;
 • Handmatige boringen, zoals in dit geval, kunnen tot op maximaal tien meter diepte worden uitgevoerd. De meeste hydrofoorpompen zijn overigens niet in staat om op grotere dieptes nog water op te trekken. Wordt er op tien meter diepte geen water bereikt, dan hebt u pech (of dient u groter en duurder geschut in te schakelen);
 • Grondwater kan (meestal: zal) ijzer bevatten. IJzer veroorzaakt roestplekken. Grondwater gebruikt u dus beter niet om uw terras te reinigen noch om op (bleekbloeiende) planten te spuiten. Geef, zoals dat overigens hoort, water tussen de planten. Een gazon besprenkelen, kan geen kwaad omdat het vaak wordt gemaaid;
 • Grondwaterwinningen waarvan het debiet lager ligt dan 500 m³/jaar en die uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden dienen, zijn vrijgesteld van een vergunningsaanvraag;
 • En dan de prijs, natuurlijk. De booractiviteiten kostten 230 euro en de hydrofoorpomp 65 euro. Met andere woorden: voor net geen 300 euro hebt u levenslang gratis water!

[ Foto’s & schets: Menck/Twaait | aanklikbaar voor groter ]

  • Menck

   Het kostenplaatje valt heel zeker mee wetende dat er voortaan gratis water ter beschikking is. En eerlijk gezegd heeft de prijs die dit duo hanteert me ook verbaasd. (In positieve zin, dat spreekt.)

   Like

 1. Heidi

  Mijn eeuwige dankbaarheid gaat naar de vriend die tijdens onze verbouwing een raar gemetseld ding ontdekte waar een loden buis uit kwam. Steenput, was de conclusie. Nooit van gehoord. De buis werd vervangen door een socarex (ook een woord dat ik toen voor ’t eerst hoorde), en de laatste maand ben ik weer heel blij geweest met die ontdekking van toen. Als de regenput leeg is, schakelen we om. Wreed gemakkelijk.

  Like

 2. Eilish

  Wat een werk zeg ! Maar goed dat er geen drinkwater meer verloren gaat op die manier.
  Zou ik nu, door als kind altijd putwater te hebben gedronken, een ijzeren gestel gekweekt hebben ?

  Like

  • Menck

   Putwater is niet gelijk aan boorwater. Mocht je dat laatste als kind hebben gedronken, dan zou dat je op de duur zuur hebben opgebroken, vrees ik.

   Like

 3. TheHappyFive

  1) Hoe vaak hebben Jan en Louis Onze Lieve Heer in alle mogelijke krachttermen aangesproken omdat jij daar lustig stond te fotograferen terwijl zij daar het zweet van hun lijf werken?

  2) Een prachtige reportage die je hier neergeschreven hebt!

  3) Waar kan ik reserveren? (Gene zever!) Is er een kilometerbeperking voor deze heren? 😉
  Onze regenwaterput (gebruik in huis en tuin) van 10.000L is sinds 2 weken grandioos leeg en heb dus moeten omschakelen naar leidingwater. Het is hier belachelijk droog. Ik begin meer en meer te denken dat we hier echt wel in de Belgische Provence leven! Ik heb reeds zitten denken aan een boring maar werd afgeschrikt door de kostprijs en het industriële niveau. Bovenstaande werkwijze is echt wel een haalbare kaart.

  Like

  • Menck

   1) Jan en Louis hebben zich geen moment gestoord aan het feit dat ik af en toe een foto nam. Meer zelfs: ze hadden het geeneens in de mot.
   Bovendien heb ik stevig mijn steentje bijgedragen aan de werkzaamheden. Doch doordat ik af en toe zelf eens een foto nam, valt mijn bijdrage op de plaatjes uiteraard niet op. 🙂

   2) Dankjewel!

   3) De heren opereren in de Mechelse regio. Die week was ik daar aan het werk. Ik weet niet waar u woont, maar als het in de ruime Mechelse regio is, dan zullen zij u met graagte hun diensten verlenen.

   Like

 4. els

  Dat is nu eens een tof verslag! Weer wat bijgeleerd. Je tuin zal je dankbaar zijn. En als de waterafrekening komt je portemonnee ook. Ik wil niet als benieuwd overkomen 😉 maar wat ga je doen met de centjes die je hierdoor uitspaart?

  Like

  • Menck

   [ In een dergelijke droge en zongerichte tuin die ik enkele jaren geleden heb aangelegd en nog steeds onderhoud… ]

   Het betreft hier dus niet mijn tuin doch die van een klant van me. 😉

   Like

 5. De Fruitberg

  Maar als iedereen grondwater gaat oppompen zakt het grondwaterniveau nog verder. Wij hebben hier een put van 16 meter diep, die we niet gebruiken. Volgens de vorige eigenaar stond die een tiental jaren altijd vol, sinds anderen in de buurt ook grondwater pompten staat hij de helft van ‘ t jaar leeg.

  Like

 6. zem

  Boeiend verslag van deze oppompactiviteiten. Ik houd van zo’n technische fotoreportage. Het zal mettertijd nog problematisch gaan worden, als watertekorten gaan optreden in verband met het veranderende klimaat. Drinkwater zal niet meer zomaar voor bevloeingsdoeleinden gebruikt kunnen worden.
  En dan zitten we weer met de daling van het grondwater…
  We zullen onze plantenkeuze nader moeten gaan bezien…

  Like

 7. Kwick Pharaïlda

  Grandioos verslag waarop ik per toeval stootte nadat ik online op zoek was naar informatie over het installeren van een regenwaterput maar schrok van de prijs. Ik ben een ” Nerd ” op het gebied van deze installaties maar het verraste me te lezen dat deze regenput voor slechts 300 à 400 € kon worden geplaatst. Ik zocht naar een eenvoudige installatie omdat ik het water gewoon als sproeimiddel voor tuin en planten wilde gebruiken en geen toestanden zoals voor toiletspoeling etc. Ik woon in Hoevenen, dus niet regio Mechelen…spijtig … ik had graag gebruik willen maken van jullie diensten. Ondanks dat ik een meerprijs zeker zie zitten vermoed ik dat het toch niet gaat lukken maar alle mogelijke tips zijn welkom ! Dank voor je artikel !

  Like

  • Menck

   De waterboring werd in april van vorig jaar in mijn opdracht uitgevoerd door de twee heren vermeld in bovenstaand artikel. Sinds kort hebben ze (tijdelijk?) de handdoek in de ring gegooid omwille van gezondheidsproblemen bij de oudste van het duo.
   Tip: u kunt een bron laten boren (duur!) of, zoals in bovenstaand geval, een waterput laten slaan. De kosten voor het slaan van een waterput vallen doorgaans erg mee. Een prijs aanvragen kan bij een bronbedrijf, loonwerkers, etc. Ook zijn er boeren die tegen betaling een bron slaan. Vraag online enkele prijzen op en vergelijk de beste aanbieding. Kijk hierbij niet alleen naar de laagste prijs; garantie op een duurzaam werkende bron is ook veel waard.
   Ik wens u alvast veel succes!

   Like

   • Kwick Pharaïlda

    Net uit vakantie lees ik je antwoord. Ik ga met uw tips zeker aan de slag ! Nogmaals hartelijk dank voor de info. ik ken wel enkele landbouwers in mijn omgeving en ze hen mijn vraag voorleggen. Dank.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.