17 & 18 januari: vogels voeren en beloeren!

Noteer deze gevleugelde data alvast in uw agenda: 17 en 18 januari 2015. Want dan pakt Natuurpunt uit met de jaarlijkse tuinvogeltelling. Dit jaar gebeurt dat onder de enigszins ambigue noemer Vogelweekend.
Om het de vogelaars onder u wel heel makkelijk te maken, heb ik, middels toelichtende foto’s, de 36 vaakst voorkomende tuinvogels alfabetisch geënumereerd. Ik baseerde me daarbij op persoonlijke waarnemingen in eigen tuin en die van klanten. En omdat ik een sympathieke mens ben, heb ik er ook maar meteen de vogeltellijst voor het komende weekend aan toegevoegd. Kortom: uitprinten, observeren en noteren.

De foto’s, alsook de tellijst, vindt u HIER. Aldaar kunt u tevens uw reacties kwijt.
Die pagina, ‘Tuinvogels A-Z’, zal voortaan immer raadpleegbaar zijn vlak onder de header van deze blog. Altijd handig.

Meer dan 20.000 mensen in ruim 14.063 tuinen hebben 372.411 vogels geteld tijdens Het Grote Vogeltelweekend van 2014. Zoals uit de voorlopige resultaten al bleek, heeft de zachte winter dat jaar voor verschuivingen gezorgd in de resultaten. Voor het eerst sinds 2011 was niet de vink, maar de huismus de meest getelde vogel in de Vlaamse tuinen. De vink stond op twee, de koolmees sloot de top 3.